Přeskočit »
Získejte dotaci z kraje!
Vyhledávání
English
Français
Deutsch
Česky

Za vědou! - WORKSHOP a valné shromáždění

Autor: Mgr. Petr Zapletal (zapple@email.cz) Datum vydání: 9. 10. 2014 Přečtení: 2359
Napsat komentář: Napsat komentář

workshop14logo159Velké schůzování nebylo debrujárům nikdy blízké, ale každoroční povinností je valné shromáždění, které letos proběhne v sobotu 13. prosince 2014 v atraktivním prostředí hotelu Regina v Praze jako součást pracovního WORKSHOPU "Za vědou!".
Všechny informace s možností přihlášení najdete v tomto článku.
Těšíme se, že navážeme oblíbenou koncepcí semináře OGAR a vedle nutných povinností využijete i nabízených praktických workshopů!
"Za vědou!" - WORKSHOP a valné shromáždění 2014


workshop14obrazek200Velké schůzování nebylo debrujárům nikdy blízké, ale každoroční povinností je valné shromáždění, které letos proběhne v sobotu 13. prosince 2014 v atraktivním prostředí hotelu Regina v Praze jako součást pracovního WORKSHOPU "Za vědou!". 
Těšíme se, že navážeme oblíbenou koncepcí semináře OGAR a vedle nutných povinností využijete i nabízených praktických workshopů!
Po velmi dobrých zkušenostech z loňského roku se nám podařilo opět zajistit velmi příjemný a kvalitní hotel Regina v Praze se spolehlivým zázemím.
Zájemci o zajištění ubytování v hotelu REGINA nezapomeňte poslat návratku nejpozději do 7.11.2014. 

rukasipkaTERMÍN
: sobota 13. prosince 2014 od 10.00 hod. do cca 15.00 hod.
MÍSTO KONÁNÍ:
Praha v hotelu REGINA., kousek od stanice metra SKALKA.

1. UBYTOVÁNÍ 

hotelregina200rukasipkav hotelu v hotelu REGINA,
Konojedská 38, 100 00 Praha 10

Je kvalitní a snadno dostupné několik desítek metrů
přímo u stanice metra
Skalka.

rukasipkaNěkolik pohledů do místa konání WORKSHOPU
interiér hotelu Regina.


2. SPOLEČNÝ OBĚD, večeře a večerní raut
    – během workshopu v sobotu 13.12.2014 od 12.30 do 13.30 hod. přímo
v hotelu REGINA.

3. ORGANIZACE 
Sobota 13.12.2014
09.00 – 09.45 prezence, registrace, předání materiálů , upřesnění rozdělení do workshopů
10.00 – 11.00 valné shromáždění, není volební, takže předpokládáme velmi rychlé jednání
11.00 – 12.30 I. část WORKSHOPů (rozdělení podle zájmu uvedených v návratkách)
12.30 - 13.30. společný oběd v hotelu REGINA.
13.30 - 15.00  II. část WORKSHOPů (rozdělení podle zájmu uvedených v návratkách)
15.00 - 18.00 osobní volno s možností návštěvy Prahy, ubytování v hotelu REGINA.
18
.00 - 19.00 společná večeře v hotelu REGINA.
19.00 - XXX společenský večírek za přítomnosti čestných prezidentů a dalších hostů v restauraci hotelu REGINA.

Neděle 14.12.2014 - snídaně v hotelu REGINA a individuální odjezdy účastníků 

rukasipkaCÍLE WORKSHOPŮ

1. Chceme začlenit děti a mládež ve věku cca 5 - 16 let do pravidelných volno-časových aktivit,

    které vytváříme prostřednictvím sítě klubů malých debrujárů po celé republice.
  
a)      zlepšit podmínky stávajícím klubům a jejich členů především v malých městech a obcích,
           kde je nabídka a možnost zapojení do dobrovolných činností
           v oblasti vědy a techniky značně omezena
  
b)     pokusit se úspěšně realizovaným projektem o další zakládání pravidelně pracujících klubů
          a zapojení do pravidelných činností debrujárů v oblasti vědy a techniky ve volném čase
2. Chceme vytvářet a postupně zlepšovat podmínky 
          pro děti a mládež s omezenými příležitostmi pro jejich zapojení do tvorby a šíření informací 
          v pravidelných debrujárských činnostech
3. Chceme zvyšovat kvalifikaci a rozvoj kompetencí pracovníků
     a vedoucích klubů malých debrujárů pro práci s dětmi a mládeží především v oblastech
     s omezenými příležitostmi, tedy v malých městech a obcích
4. Chceme zavádět programy a metody práce
     s dětmi a mládeží s omezenými příležitostmi a možnostmi k zapojení v rámci pravidelných  
   
vzdělávacích, výchovných i volno-časových debrujárských aktivit. ягоды годжи киев


rukasipkaPŘEHLED NABÍZENÝCH WORKSHOPŮ
Svůj zájem o zařazení uveďte v návratce
                     (můžete označit i více a zařazení se pokusíme operativě zajistit)


1. Výroba fyzikálních hraček
 (Soukupová+Kalčíková) - (max 24 osob)
    - výroba brouka a rachtátka z plechovek nebo chobotnice z PETky - vyrobíme si fyzikální hračku,
      která funguje na principu přeměny energie - účastníci si s sebou přivezou 3 plechovky
     (od kukuřice nebo oříšků bez horního dna, od limonád 0,33 l a 0,25 l a PET láhev 1,5 l a víc)


2. Expo Sciences a příprava na ně (Soukupová) 
    - jak se přihlásit, jak zpracovat projekt, co vás na Expo Sciences čeká, jaké jsou podmínky,
       co vám to přinese, dotazy, diskuse - náklady:  ukázky letáčků a posterů - lamino a tisky

3. ARBOJ (Tláskalová)
    - přírodovědný projekt, zaměřený na fenologické sledování stromu, vhodný pro všechny
      věkové kategorie debrujárů už od MŠ, účastníci zapojeni do projektu
      obdrží zdarma dendrometr na měření přírůstku stromu.

Obsah: seznámení s cílem projektu, ohlédnutí za projektem ERANA a využití získaných zkušeností (ukázka výstupu - "kniha", seznámení s dendrometrem a jeho instalací, vysvětlení nového sdílení projektu na debrujárských stránkách.

4. DOTACE - PROJEKTY - ZAHRANIČÍ (Zapletal)
    Informace o možnostech podávání projektů, jak na projekt, jak na vyúčtování.
    Možnosti cestování s debrujáry, rámcové programy, způsob zajištění.
    Podpora klubů s omezenými možnostmi zapojení do činnosti.

5. WEBOVÉ STRÁNKY (Zapletal)
    Informace o webových stránkách AMD ČR + Pohár vědy + Lego Liga.
    Orientace na stránkách, způsoby vyhledávání, zasílání a ukládání příspěvků 
    a další využívání těchto možností.

6. SUCHÝ LED (Michálek)
    Název: Hrátky ze suchým ledem. Max počet lidí: 15-20
    Co si sebou mají účastníci vzít:
   
1 střední plastová miska s rovným okrajem,
   
1 menší hrnec/plecháček (aby pasoval do plastové misky – ne moc volně),
   
1 pletená rukavice, 1 kovová lžička, ručník na utření


razitko_01rukasipkaNÁVRATKY jsou ke stažení zde:
ZDE v XLS (31,5 kB) nebo ZDE v PDF (41,9 kB)

zasílejte elektronicky na: zapletal@debrujar.cz nebo na adresu: 

AMD ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1 do 7.11.2014

workshop14lobrazek250Upozorňujeme, že kapacita ubytování je omezena a po jejím vyčerpání si už budou muset zájemci zajistit ubytování sami. Neváhejte zaslat své NÁVRATKY co nejdříve!
Po termínu uzávěrky je účast na valném shromáždění pochopitelně možná, ovšem bez uvedených členských výhod
(ubytování, strava, cestovné).


PROGRAM VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
1. Zahájení, přivítání (Zapletal a čestní prezidenti)
2. Schválení programu, jednacího řádu, mandátové, volební a návrhové komise (členové komisí)
3. Zpráva o činnosti AMD ČR za rok 2014 (Zapletal a gestoři projektů)
4. Návrh plánu činnosti na rok 2015 s výhledem do roku 2016 (úvodní slovo Zapletal)
5. Zpráva mandátové komise
6. Zpráva návrhové komise. Schválení:
- Zprávy o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na budoucí období
- Činnosti orgánů AMD a stanovení jejich základních pracovních a metodických cílů
- Zpráva kontrolní komise
- Usnesení VS a schválení usnesení VS
7. Předání ocenění AMD ČR za uplynulé období
8. Závěr jednání 

UBYTOVÁNÍ je zajištěno v hotelu REGINA Konojedská 38, 100 00 Praha 10
a k záloze 100 Kč hradí ostatní náklady účastníkům AMD ČR.

Uzávěrka pro zájemce o zajištění ubytování do 7.11.2014
po tomto datu už nemůžeme ubytovací místa garantovat
.

rukasipkaNeváhejte a zašlete návratky raději hned ! 

ZDE v XLS (31,5 kB) nebo ZDE v PDF (41,9 kB)

workshop14obrazek200aDALŠÍ INFORMACE
Všem přihlášeným, bude hrazeno 50% nákladů cestovného za veřejnou dopravu na VS a zpět proti vyplněnému cestovnímu příkazu s přílohou jízdenek.
Ubytování bude zajištěno všem, kteří požádají v návratce a do 7.11.2014 uhradí 100 Kč.


Strava 13.12.2014
Oběd, večeře a společenský večer s rautem.
P
ro ubytované i snídaně v neděli 14.12.2014
v hotelu REGINA


MATERIÁLY,
které obdrží všichni delegáti:
Program, jednací řád, stanovy, plakáty, samolepky a materiály pro rok 2015
Zprávy o činnosti za rok 2014, návrh plánu a rozpočtu na rok 2015
Přihlášku do diskuse, podklady pro připomínky k pracovním komisím a doplňujícím návrhům
(můžete své připomínky a návrhy zasílat s předstihem do 20.11.2014, abychom na ně mohli reagovat při jednání VV a VS se soustředilo na zásadní a koncepční obsah jednání) 

DELEGÁTI VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
Delegáty VS, vždy s jedním mandátem, tvoří všichni řádně registrovaní vedoucí klubů, kteří budou přítomni osobně na VS. Individuální členové mají jeden volební mandát vždy za 15 přítomných, řádně registrovaných individuálních členů. 

workshop14obrazek200bPODKLADY PRO VÝROČNÍ ZPRÁVU
Po mnohaleté marné snaze o sumarizaci aktivit klubů a regionů, jsme zcela změnili systém evidence akcí. Každý vedoucí má možnost v průběhu celého roku hlásit své akce průběžně na ústředí, kde je postupně evidujeme. U akcí s dotací je to přímo povinnost pro proplacení dotace. Všechny oznámené akce tak bude obsahovat i výroční zpráva. Pravidelně aktualizovaný přehled nahlášených aktivit klubů a regionů můžete sledovat na první straně v sekci STATISTKA AKCÍ.


Počet realizovaných akcí
ovlivňuje i výši schvalovaných dotací jednotlivým klubům i regionům.
Své akce můžete nahlásit i dodatečně s uvedením:
- názvu akce, termínu konání a názvu klubu, který akci uskutečnil
- počty: dětí, dospělých a případně dalších účastníků
- pokud připojíte písemné hodnocení (jsou možné i fotky),zveřejníme na stránkách klubu

Na slavnostní valném shromáždění bude předán pohár držiteli titulu "Debrujár roku 2014".
Přehled držitelů titulu "Debrujár roku" od jeho zavedení jako
"Putovní pohár čestných prezidentů" věnovaný doc. Milanem Rojkem.

1999 RNDr. Věra Bdinková - Klobouky u Brna
2000 Vojtěch Ondrušek - Uherské Hradiště
2001 Mgr. Libor Lepík - Frýdek Místek
2002 Mgr. Zdeňka Meixnerová - Liberec
2003 Mgr. Lenka Slabá - České Budějovice
2004 Mgr. Jaroslava Pachlová - Stráž u Tachova
2005 Mgr. Jitka Soukupová - Stříbro
2006 Mgr. Rostislav Petr - Třinec
2007 RNDr. Miroslava Černá - Litovel
2008 RNDr. Božena Rytířová - Uherský Brod
2009 PhDr. Jitka Soukupová - Stříbro
2010 Mgr. Alena Tučímová- Klášterec nad Ohří
2011 Mgr. Libor Lepík - Frýdek Místek
2012 Mgr. David Michálek - Nymburk
2013 Ing.Mgr. Andrea Tláskalová - Zbiroh
2014 - ???

Čestní prezidenti AMD ČR
(v chronologickém pořadí)
Mgr. Petr Zapletal
Doc. Milan Rojko
Vojtěch Ondrušek - Hluk
Doc. Zdeněk Drozd
Jean Claude Guiraudon – Francie
Azmi Kocak – Turecko
 

Předem hlášené příspěvky na valné shromáždění

 


rukasipkaPŘEHLED PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ
(červeně jsou označeni účastníci se zájmem o zajištění ubytování) 

Anděl Marek - Písek
Bayerová Michaela
- Frýdek Místek
Blahoutová Marcela - Praha
Boček Vít - Havlíčkův Brod
Černá Miroslava - Litovel
Čišková Anna - Mníšek pod Brdy

Dumbrovský Ivo
- Albrechtice
Dušek Václav - Vratimov
Dušková Hana - Ostrava
Hahn Leon - Dolní Benešov
Hajníková Renata - Kladno
Hnízdo Jindřich - Vranovice
Hubačová Hana - Štěnovice
Charvátová Miriam - Albrechtice
Kalčíková Zuzana - Stříbro
Kobzinková Marcela  - Žarošice
Kočková Zdenka - Praha
Kozelková Libuše - Písek
Krůstová Věra - Plzeň
Křičková Martina - Bílovice n/S.
Kubica Jaroslav  - Veselí n/M.
Kubicová Jitka  - Blatnice
Kubicová Michaela  - Veselí n/M.
Kuchařová Dana  - Nymburk
Kulichová Marie Zdenka - Praha
Kuncová  Miloslava - Hustopeče
Lepík Libor - Frýdek Místek
Létalová Eliška - Polešovice
Maršálek Jiří  - Nymburk
Martykánová Jiřina - Polešovice
Michálek David  - Nymburk

Mikeš Radovan - České Budějovice
Mikešová Gabriela- České Budějovice
Naď Igor  - Uherský Brod
Naďová Edita  - Uherský Brod
Onderka Daniel - Dolní Benešov

Palášková Krystyna
- Havířov
Polášek Jan Adam  - Valtice
Rešková Lenka  - Nesovice
Režňáková Jitka  - Kyjov
Rouhová Blanka  - Cerekvice
Rytířová Božena  - Uherský Brod
Sabáková Simona  - Lysá nad Labem
Sedláčková Denisa - Český Krumlov
Skálová Marie - Havlíčkův Brod
Soukupová Jitka - Stříbro
Šmídová Marie - Praha
 
Štollová Renata - Štěnovice
Tláskalová Andrea - Zbiroh
Ungrová Dana - Praha 10 
Vasilová Vladimíra  - Hanušovice
Velecká Eva - Frýdek Místek
Velecký Roman - Frýdek Místek
Zachariáš Petr - Hulín
Z
apletal Petr - Praha
Zapletalová Jana - Praha
Zíková Naďa - Stříbro


Naši milí hosté a zahraniční účastníci:
Wiebe Julia - debrujárři Belgie
Drozd Zdeněk
- čestný prezident AMD ČR  
Ondrušek Vojtěch - čestný prezident AMD ČR
Scholze Miroslav- IT AMD ČR

Nemohou přijet, ale slušně se omluvili:
Vácalv Vydlák - Havl. Brod - jako obvykle touto dobou i letos omlouvám moji neúčast na "Valném". Opět si budu plnit pracovní povinnosti na lyžařském kurzu v Krkonoších. Program, který jsi připravil, vypadá velmi dobře a lákavě. Nikdy mě moje absence nemrzela tolik, jako letos :-) Hezky si to užijte!

Vladislav Zubr (Hradec Králové) a Jirka Kvapil (Olomouc) - v tomto termínu budou debrujáry reprezentovat na finále Lego Ligy. Přejeme hodně úspěchů!
Doležalová Andrea a Iva Kopecká - Mělník
Křižáková Ilona - Petřvald
Šára Jiří - LukovZdroj: ústředí AMD ČR | Stáhnout v PDF
Vyhledávání
Vyhledat článek

Kontakt

AMD ČR, z.s.
P.O. BOX 71
688 01 Uherský Brod
IČO: 46271066
Č.účtu: 154 526 144/0300
Tel.: +420 605 287 556
e-mail: nad@debrujar.cz

Více
Kalendář
<< Září 2020 
>>
PoÚtStČtSoNe
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Banner

Statistika akcí

Pozdrav debrujárům

Videospoty

Pohár vědy - Science Cup 2019

ARBOJ 2017

Mutanti a kuriozity 2016

Science box

Burza

Počítadlo návštěv

© 2020 - Mgr. Petr Zapletal
založeno na phpRS