Přeskočit »
Debrujáři - ve filmu!
Vyhledávání
English
Français
Deutsch
Česky

WORKSHOP 2015 a valné shromáždění

Autor: Mgr. Petr Zapletal (zapple@email.cz) Datum vydání: 19. 10. 2015 Přečtení: 2518
Napsat komentář: Napsat komentář

workshop15vs100Úspěch WORKSHOPU "Za vědou" společně s Valným shromážděním 2014 v Praze se pokusíme zopakovat, případně ještě vylepšit. Podle loňského modelu zveme všechny zájemce v sobotu 12. prosince 2015 do Prahy. Pro všechny přihlášené bude připraven interaktivní WORKSHOP, na kterém si můžete vyzkoušet řadu nových experimentů.
Od 10.00 hod. proběhne také krátké valné shromáždění
s rekapitulací aktivit roku 2015 a přípravou akcí na rok 2016.
Všechny informace s návratkou najdete v tomto článku.WORKSHOP a valné shromáždění 2015

workshopzarovka100Úspěch WORKSHOPU "Za vědou" společně s Valným shromážděním 2014 v Praze se pokusíme zopakovat, případně ještě vylepšit. Podle loňského modelu zveme všechny zájemce v sobotu 12. prosince 2015 do Prahy. Pro všechny přihlášené bude připraven interaktivní WORKSHOP, na kterém si můžete vyzkoušet řadu nových experimentů. Od 10.00 hod. proběhne také krátké valné shromáždění s rekapitulací aktivit roku 2015 a přípravou akcí na rok 2016.
Zájemci o zajištění ubytování nezapomeňte poslat návratku nejpozději do 20.11.2015. 

rukasipkaTERMÍN
:
sobota 12. prosince 2015
od 10.00 hod. do cca 15.00 hod.

rukasipkaMÍSTO KONÁNÍ: Praha – Základní škola Břečťanová – Zahradní Město, metrem do stanice SKALKA, dále bus č.195 k obchodnímu domu TESCO, škola je cca 300 m naproti

ORGANIZACE 
Sobota 12.12.2015

09.00 - 09.45 prezence, registrace, předání materiálů
10.00 - 11.00 valné shromáždění
11.00 -  11.15 přestávka, příprava workshopů
11.15 - 12.30 workshop 3 + workshop 6
12.30 – 13.30 společný oběd ve školní jídelně, ZŠ Praha, Břečťanová
13.30 - workshop 2 + workshop 4
          - další individuálně během odpoledne workshop 1 + workshop 5

          - ukončení: dle zájmu, potřeby a dohody s lektory jednotlivých workshopů
            dále možnost ubytování a osobní volno v Praze

topolova25017.00 - 24.00 
večeře a společný večírek za přítomnosti čestných prezidentů a dalších hostů.
V
zhledem k velkému počtu účastníků a omezeným prostorám restaurace "V Malinové" jsme museli večírek přesunout do místa ubytování Restaurace Rezidence Topolová, které je přímo v přízemí ubytovací budovy.

Můžeme se těšit na zpestření programu
debrujárským DUO BANDEM
Leona Hahna a Daniela Onderky!


Neděle 13.12.2015
Individuální odjezdy účastníků 

PROGRAM VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
1. Zahájení, přivítání (Zapletal a čestní prezidenti)
2. Schválení programu, jednacího řádu, mandátové a návrhové komise (členové komisí)
3. Zpráva o činnosti AMD ČR za rok 2015 (Zapletal a gestoři projektů)
4. Návrh plánu činnosti na rok 2016 s výhledem do roku 2020 (úvodní slovo Zapletal)
6. Zpráva mandátové komise
7. Zpráva návrhové komise. Schválení:
- Zprávy o činnosti za uplynulé období a plán činnosti na budoucí období
- Činnosti orgánů AMD a stanovení jejich základních pracovních a metodických cílů
- Zpráva kontrolní komise
- Usnesení VS a schválení usnesení VS
8. Předání ocenění AMD ČR za uplynulé období
9. Závěr jednání


UBYTOVÁNÍ
je zajištěno v REZIDENCI TOPOLOVÁ, Topolová 2916/14, 106 00 Praha 10
Metro A Skalka, MHD BUS 195/138 do stanice Centrum Zahradní Město
rukasipkaNěkolik pohledů do místa ubytování
RESIDENCE TOPOLOVÁ.

return100Uzávěrka pro zájemce o zajištění ubytování do 20.11.2015
Neváhejte a zašlete návratky raději hned !
Zájemci o elektronické přihlášení najdou formulář

v XLSX ZDE (25,5 kB) a v PDF ZDE (159 kB). 
Stačí odeslat na zapletal@debrujar.cz

POZOR! Za všechny přihlášené musíme uhradit ubytování celkově předem.

                 Přihlášení účastníci, kteří zruší ubytování po 20.11.2015 jsou povinni
                 zajistit za sebe náhradníka nebo doplatit náklady ubytování v plné výši.


DALŠÍ INFORMACE
Všem přihlášeným bude hrazeno 50% nákladu cestovného za veřejnou dopravu na WORKSHOP 2015 a zpět proti vyplněnému cestovnímu příkazu s přílohou jízdenek.
Ubytování bude zajištěno všem, kteří požádají v návratce a do 20.11.2015  a uhradí 100 Kč.
Strava 12.12.2015 slavností oběd ve školní jídelně ZŠ Praha 10, Břečťanová a společná večeře v restauraci 

NÁVRATKY
workshopdeska100najdete
v XLSX ZDE (25,5 kB) a v PDF ZDE (159 kB).
zasílejte elektronicky nebo na adresu: zapletal@debrujar.cz  s požadavkem na ubytování do 20.11.2015 Po termínu uzávěrky je účast na valném shromáždění pochopitelně možná a vítaná, ovšem bez uvedených členských výhod. 


MATERIÁLY,
které obdrží všichni delegáti:
workshopmaterialy100Program, stanovy, plakáty, samolepky a materiály pro rok 2016.
Zprávy o činnosti za rok 2015, návrh plánu a rozpočtu na rok 2016.
Přihlášku do diskuse, podklady pro připomínky k pracovním komisím a doplňujícím návrhům
(můžete své připomínky a návrhy zasílat s předstihem do 26.11., abychom na ně mohli reagovat při jednání a VS se soustředilo na zásadní a koncepční obsah jednání)

DELEGÁTI VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ
vsdelegati100Delegáty VS, vždy s jedním mandátem,
tvoří všichni řádně registrovaní vedoucí klubů, kteří budou přítomni osobně na VS.

Individuální členové mají jeden volební mandát vždy za 15 přítomných,
řádně registrovaných individuálních členů.

PODKLADY PRO VÝROČNÍ ZPRÁVU 
beppocte100aKaždý vedoucí má možnost v průběhu celého roku hlásit své akce průběžně na ústředí, kde je průběžně evidujeme. U akcí s dotací je to přímo povinnost pro proplacení dotace. Všechny oznámené akce tak bude obsahovat i výroční zpráva.
Pravidelně aktualizovaný přehled nahlášených aktivit klubů a regionů můžete sledovat na první straně
v sekci
STATISTIKA AKCÍ 2015.
 Počet realizovaných akcí pochopitelně ovlivňuje i výši schvalovaných dotací jednotlivým klubům i regionům.

Své akce můžete nahlásit i dodatečně s uvedením:
- názvu akce, termínu konání a názvu klubu, který akci uskutečnil
- počty: dětí, dospělých a případně dalších účastníků
- alespoň krátké hodnocení a několik fotografií - zveřejníme na stránkách klubu

rukasipkaPŘEHLED NABÍZENÝCH WORKSHOPŮ Svůj zájem o zařazení uveďte v návratce 
(můžete označit i více a zařazení se pokusíme operativě zajistit)

1. ARBOJ 2016 (Tláskalová)
 
Přírodovědný projekt, zaměřený na fenologické sledování stromu, vhodný pro všechny věkové kategorie debrujárů už od MŠ, účastníci zapojeni do projektu obdrží zdarma dendrometr na měření přírůstku stromu
- novinky v sekci EKO + BIO pro rok 2016  - "kuriozity a mutanti" 2016
- chov pakobylek (přivezu živé!)
Obsah:
seznámení s cílem projektu, sdílení zkušeností s metodou badatelství a jejich využití
(ukázka výstupu - "kniha", seznámení s dendrometrem a jeho instalací, vysvětlení nového sdílení projektu na debrujárských stránkách.
Účastníci:

2. KOUZELNÁ CHEMIE v debrujárských klubech (Jakub Režňák)
V rámci tohoto Workshopu bude pro vás připraveno minimálně 5 stanovišť, na kterých si můžete sami vyzkoušet některé z pokusů. Workshop není omezen časově ani kapacitou, každý může vyzkoušet vše. Na každém stanovišti bude jeden z mých kolegů, kteří vám s experimentem můžou pomoci, vysvětlil jej atd. Práce na stanovištích bude individuální nebo max ve dvojicích, každé stanoviště zabere 5-15 min. Chemie není těžká a my vám ukážeme, jak na ni.

Účastníci (kapacita zaplněna):
Bayerová Michaela
Čišková Anna
Dušková Hana
Hajníková Renata
Kalčíková Zuzana
Kočková Zdenka
Kotala Ladislav
Kuncová Miloslava
Michálek David
Mikešová Gabriela
Režňáková Jitka
Rytířová Božena
Sedláčková Denisa
Soukupová Jitka
Skálová Marie
______________________________
Náhradníci:
Dušek Václav
Martykánová Jiřina
Štollová Renata
Ungrová Dana


3. PAPÍROVÁ FYZIKA (Jitka Soukupová+Zuzana Kalčíková)
Papírové fyzikální výrobky a hračky využitelné na 1. a 2. stupni ZŠ.čas 40 - 45 minut 
   
počet osob 15
   
s sebou: nůžky
Účastníci:
Dušková Hana
Čišková Anna
Hajníková Renata
Kočková Zdenka
Kotala Ladislav
Kuncová Miloslava
Martykánová Jiřina
Michálek David
Režňáková Jitka
Sedláčková Denisa
Štollová Renata
Tláskalová Andrea
Ungrová Dana
Vasilová Vladimíra
Zubr Vladislav
______________________________
Náhradníci:
Rouhová Blanka

4. NĚCO DEBRUJÁRSKÉHO (s využitím matematiky nebo bez ní) (Libor Lepík)
Účastníci:
Hahn Leon
Hajníková Renata
Hnízdo Jindřich
Křičková Martina
Kuncová Miloslava
Onderka Daniel
Pfeffer Pavel
Režňáková Jitka
Vasilová Vladimíra

5. DOTACE - PROJEKTY - ZAHRANIČÍ  - WEBOVÉ STRÁNKY (Zapletal, Bártlová) 
Tento workshop bude zařazen pro přihlášen zájemce 
až po ukončení praktických workshopů 1 - 4, 
aby byly možné i individuální  konzultace a osobní setkání nad dílčí problematikou.
Informace o možnostech podávání projektů, jak na projekt, jak na vyúčtování. 
Možnosti cestování s debrujáry, rámcové programy, způsob zajištění. 
Podpora klubů s omezenými možnostmi zapojení do činnosti.
Informace o webových stránkách AMD ČR + Pohár vědy + Lego Liga. 
Orientace na stránkách, způsoby vyhledávání, zasílání a ukládání příspěvků 
a další využívání těchto možností. Individuální konzultace.
Účastníci:
Hajníková Renata
Mikeš Radovan
Richterková Šárka
Tláskalová Andrea

6. HRÁTKY SE ZVUKEM (Zdeněk Drozd)
V tomto workshopu se zaměříme na to, jak vzniká zvuk, jak se šíří,
jak ho můžeme zviditelnit a zaznamenávat.
Ukážeme si například princip magnetofonu a vyrobíme funkční gramofonovou přenosku.
Přineste si dvě papírové ruličky od toaletního papíru a jehlu
(středně velkou – na velikosti ale příliš nezáleží).
Účastníci:
Bayerová Michaela
Boček Vít
Hahn Leon
Hnízdo Jindřich
Křičková Martina
Kuncová Miloslava
Mikeš Radovan
Mikešová Gabriela
Onderka Daniel
Pfeffer Pavel
Richterková Šárka
Rytířová Božena
Skálová Marie
Vasilová Vladimíra
Zubr Vladislav
______________________________
Náhradníci:
Dušek Václav
Rouhová Blanka


razitko_01rukasipkaNÁVRATKY jsou ke stažení zde:
v XLSX ZDE (25,5 kB) a v PDF ZDE (159 kB).
zasílejte elektronicky na: zapletal@debrujar.cz


workshop14lobrazek250Upozorňujeme, že kapacita ubytování je omezena a po jejím vyčerpání si už budou muset zájemci zajistit ubytování sami. Neváhejte zaslat své NÁVRATKY co nejdříve!
Po termínu uzávěrky je účast na valném shromáždění pochopitelně možná, ovšem bez uvedených členských výhod
(ubytování, strava, cestovné).Na slavnostní valném shromáždění bude předán pohár držiteli titulu "Debrujár roku 2015".
Přehled držitelů titulu "Debrujár roku" od jeho zavedení jako
"Putovní pohár čestných prezidentů" věnovaný doc. Milanem Rojkem.

1999 RNDr. Věra Bdinková - Klobouky u Brna
2000 Vojtěch Ondrušek - Uherské Hradiště
2001 Mgr. Libor Lepík - Frýdek Místek
2002 Mgr. Zdeňka Meixnerová - Liberec
2003 Mgr. Lenka Slabá - České Budějovice
2004 Mgr. Jaroslava Pachlová - Stráž u Tachova
2005 Mgr. Jitka Soukupová - Stříbro
2006 Mgr. Rostislav Petr - Třinec
2007 RNDr. Miroslava Černá - Litovel
2008 RNDr. Božena Rytířová - Uherský Brod
2009 PhDr. Jitka Soukupová - Stříbro
2010 Mgr. Alena Tučímová- Klášterec nad Ohří
2011 Mgr. Libor Lepík - Frýdek Místek
2012 Mgr. David Michálek - Nymburk
2013 Ing.Mgr. Andrea Tláskalová - Zbiroh
2014 Ing. Anna Čišková, KMD Mníšek pod Brdy
2015 PhDr. Jitka Soukupová, Stříbro
2016 ???

Čestní prezidenti AMD ČR
(v chronologickém pořadí)
Mgr. Petr Zapletal
Doc. Milan Rojko
Vojtěch Ondrušek - Hluk
Doc. Zdeněk Drozd
Jean Claude Guiraudon – Francie
Azmi Kocak – Turecko
 

Předem hlášené příspěvky na valné shromáždění

rukasipkaPŘEHLED PŘIHLÁŠENÝCH ÚČASTNÍKŮ
(červeně jsou označeni účastníci se zájmem o zajištění ubytování) 

Bártlová Tereza - Praha
Bayerová Michaela - Frýdek Místek

Čišková Anna - Mníšek pod Brdy
Doláková Vladimíra - Kroměříž (ubyt.+pá)
Dušek Václav - Vratimov

Dušková Hana - Ostrava (ubyt. + pá)
Hahn Leon - Dolní Benešov (ubyt. + pá)

Hajníková Renata - Kladno
Hnízdo Jindřich - Brno

Kalčíková Zuzana - Stříbro
Kočková Zdenka - Praha 10
Kotala Ladislav - Ostrava (ubyt. + pá)

Křičková Martina - Bílovice nad Svitavou
Kuncová Miloslav - Hustopeče
Lepík Libor - Frýdek Místek (ubyt.+pá)
Martykánová Jiřina - Polešovice
Michálek David - Nymburk
Mikeš Radovan - Č. Budějovice (+ pá)
Mikešová Gabriela - Č. Budějovice (+pá)
Onderka Daniel - Dolní Benešov (ubyt. + pá)
Pfeffer Pavel - Bílovice nad Svitavou
Režňák Jakub - Praha
Režňáková Jitka - Kyjov
Richterková Šárka - Olomouc
Rouhová Blanka - Cerekvice

Rytířová Božena - Uherský Brod

Sedláčková Denisa - Český Krumlov
Soukupová Jitka - Stříbro
Skálová Marie - Havlíčkův Brod

Šmídová Marie - Praha
 
Štollová Renata - Štěnovice
Tláskalová Andrea - Zbiroh
Ungrová Dana - Praha 10
Vasilová Vladimíra - Hanušovice
Z
apletal Petr - Praha
Zapletalová Jana - Praha
Zubr Vladislav - Hradec Králové

Naši milí hosté a zahraniční účastníci:
Boček Vít - MFF UK Praha
Budín Ondřej - KMD Kroměříž (ubyt.+pá)
Drozd Zdeněk
- čestný prezident AMD ČR
Marčonek Michal - KMD Kroměříž (ubyt.+pá)
Öngel Bariye - Turecko
Öngel Ozan Balkan - Turecko
 
 
Ondrušek Vojtěch - čestný prezident AMD ČR
Schmidt Harald - Německo, Berlín
Scholze Miroslav
- IT AMD ČR

Nemohou přijet, ale slušně se omluvili:
Coufal Josef - Litomyšl
Erhartová Vladimíra - Liberec
Kubica Jaroslav - Veselí n/M.
Kubicová Jitka - Veselí n/M.
Křižáková Ilona - Petřvadl
Rešková Lenka - Nesovice
Vydlák Václav - Havlíčkův Brod


Zdroj: ústředí AMD ČR | Stáhnout v PDF
Vyhledávání
Vyhledat článek

Kontakt

AMD ČR, z.s.
P.O. BOX 71
688 01 Uherský Brod
IČO: 46271066
Č.účtu: 154 526 144/0300
Tel.: +420 605 287 556
e-mail: nad@debrujar.cz

Více
Kalendář
<< Září 2020 
>>
PoÚtStČtSoNe
  123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    
Banner

Statistika akcí

Pozdrav debrujárům

Videospoty

Pohár vědy - Science Cup 2019

ARBOJ 2017

Mutanti a kuriozity 2016

Science box

Burza

Počítadlo návštěv

© 2020 - Mgr. Petr Zapletal
založeno na phpRS